Posted on Leave a comment

Syarat wajib zakat fitrah

Berzakat.id – Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah jika memenuhi syarat wajib zakat. Menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, syarat wajib zakat fitrah ada 3 syarat, yakni:

Islam

Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan membayar zakat fitrah

Lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan

Jika seorang bayi lahir pada tanggal 1 syawal, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Begitu juga jika seorang pria menikahi wanita pada malam takbir setelah terbenanya matahari di akhir ramadan, Ia tidak wajib membayarkan zakat fitri istri yang baru ia nikahi. Karena pada hakikatnya, zakat fitri adalah (berbuka) di bulan ramadan. Dan waktu berbuka di bulan ramadan ialah malam hari raya atau malam takbir.

Mempunyai lebihan harta

Yang dimaksud dengan mempunyai lebihan harta disini adalah lebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi baik anak, istri maupun hewan peliharaan, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebihan, tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi:

“Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu’az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’az, “Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)” (Riwayat jamaah ahli hadits)

Wallahua’lam bishawab

Disadur dari buku Fiqh Islam karya H. Sulaiman Rasjid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *