Posted on Leave a comment

Pengertian zakat fitrah

Ilustrasi zakat fitrah

Berzakat.id – Sebagai umat muslim, kita tentu tidak asing lagi dengan istilah zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap hari raya idul fitri oleh semua orang islam tanpa terkecuali. Baik yang masih kecil atau dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba, diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Meskipun begitu, tetap ada beberapa syarat wajib zakat yang telah diatur dalam Islam untuk memudahkan umatnya berzakat fitrah.

Dari Ibnu Umar. Ia berkata, “Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitri di bulan ramadhan sebanyak satu sa’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah di Indonesia, dibayarkan dalam bentuk makanan pokok beras seberat 2,75 – 3 kg atau uang yang setara dengan harga beras seberat itu. Pembayarannya dilakukan selama bulan ramadhan, namun ada beberapa ulama yang menyarankan untuk membayar zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya.

Penyaluran zakat fitrah sendiri beragam, beberapa orang memilih untuk menyalurkannya secara langsung kepada saudara terdekat yang membutuhkan atau menitipkannya kepada amil zakat di daerah masing-masing. Di Indonesia sendiri sudah banyak badan amil zakat yang mewadahi umat muslim untuk menyalurkan zakat fitrah kepada muslim yang berhak menerima.

Zakat fitrah tidak diberikan kepada sembarang orang, ada beberapa kriteria orang yang berhak menerima zakat yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah orang fakir miskin.

Wallahua’lam bishawab

Disadur dari buku Fiqh Islam karya H. Sulaiman Rasjid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *