Pengurus

Struktur Organisasi Yayasan Dana al Falah Jakarta

Dewan Syariah

Dewan Pembina

Ketua Pembina                                  : Hidayat Achyar

Anggota Pembina                             : Fauzie Salim Martak

  Mohammad Arif Salim Martak 

  Mahmud Zaki

                                                                  Abdul Kadir Baraja

                                                

Dewan Pengawas

Ketua Pengawas                                : Muhammad Shaleh Drehem

Anggota                                                : Muhammad Fauzie Martak

                                                                   Ahmad Fauzie Martak

                                                 

Dewan Pengurus

Ketua Pengurus                                  : Irwitono

Sekretaris                                              : Faiz Saeed Martak

Bendahara                                            : Abdul Kadir

 

Direksi

Direktur Pelaksana                            : Irwitono

Manager Operasional                       : Fahmi Inayatulloh

 

Fundraising / Penghimpunan       : Hasan

                                                                   Samlawi

 

Program dan pemberdayaan      : Nurul Inayati Hidayat

Keuangan                                           : Hayatun Nisa

Administrasi                                       : Irma Andriyani

                                                 

Umum                                                 : Irvan El Amien

 

Kantor kas Bandung                      : Bambang Sutrisno

                                                                Deni Ramdhani